Chân Như

 

 

 

 

Home ] Phật Pháp ] Tăng Thân ] Thiền Phật Giáo ] Bản Đồ Chuà VN ] Sách Báo ] Trang Bạn ]

Trang Chân Như được thành lập nhằm ước muốn giới thiệu và phổ biê'n các tin tức cùng tài liệu tu học Phật Pháp, chủ yếu liên quan đến Phật Giáo Việt Nam.

20062c.jpg (10794 bytes)

Chu'ng tôi là một nhóm cư sĩ độc lập, không phụ thuộc vào một tự viện hay một tổ chức riêng biệt nào.

Mọi góp ư về trang nầy đều được hoan hỷ đón nhận, xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư channhu@channhu.com

 

channhu.com is run by a group of Zen Buddhist volunteers, and is not associated with any particular temples or organizations.
We welcome your input regarding this web. Please contact us at channhu@channhu.com.
Last updated: May 24, 2002.